zonder weerwoord – kees klok

Vandaag hebben we hem
heilig verklaard.
Roerloos was hij
zonder weerwoord.

Het was als werd hij
onbevlekt ontvangen
een cherubijn in opleiding
met roze dromen.

Een bleke Jezusman
met handen als watten
zei iets over wat vergaat
iets met uit stof geboren.

Er volgden halleluja’s en kyrië eleisons.
Daarna liepen wij over
de vergane resten van
een leven lang zorgen.

Het deerde hem niet
wij hadden hem immers
heilig verklaard
zonder weerwoord verbannen.

Recente bijdragen

Recente reacties

Cookies?
Cookies = OK