ma=altijd maaltijd – {{{ïe-e-ïet-e-iët-e-ïet-e-iets}}}

in ’t kwaak[bewust is de onder]kaak
ook ’t ge[deelte van diens mijd]taal
en de maal[tijd plus ma= altijd]
is ’t fy[siek proces volledig] bewust

& ’t zolder[bewust is ’t gedeel]te
op de achter[tong, slechts met ma]te
in ’t be[perkt bewust in de tong]riem

van ’t kelder[bewust is echter] meer
dan ’t ver[zamelen van gedach]ten
op schep[pende manier van wens]pakket

van ‘’t zolder[bewust is de boven]kaak
ook ’t onder[deel van diens wens]taal
en de paal[tijd plus pa=altijd]
richt ge[dachten op de vervul]ling

trilt ’t huig[idee in manifest]eren
trilt de sp[linter in ’t wrak]hout
en t[rekt de mond van binnen]uit
tussen maal[stenen van ’t honger]leven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente bijdragen

Recente reacties

Cookies?
Cookies = OK